Rok po obradach I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, zorganizowanego przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z KNoL PAN, KJ PAN oraz inne instytucje naukowe, ukazała się książka stanowiącą efekt debat kongresowych i wyraz troski o rangę kształcenia humanistycznego.
Z okazji wydania trzytomowej księgi Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra pod red. K. Biedrzyckiego, W. Bobińskiego, A. Janus-Sitarz, R. Przybylskiej i in. oraz jubileuszu 10-lecia serii Edukacja Nauczycielska Polonisty organizatorzy I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej wraz z Panią Dziekan Wydziału Polonistyki UJ zorganiowali spotkanie poświęcone przypomnieniu idei Kongresu oraz rozmowom na temat szkolnej i akademickiej edukacji polonistycznej, które miało miejsce  w środę 17 grudnia 2014 r.     zobacz>>